top of page
 • Yazarın fotoğrafıÇİĞDEM ÖZDEMİR

Cmas'ın Dünya'daki Yeri, Avantajları ve PADI-SSI ile Denkliği

Güncelleme tarihi: 18 Eki 2020

Günümüzde Dünya çapında uygulanan pek çok dalış sistemi vardır.

Bunlardan en bilinenleri;

 1. CMAS - Confederation Mondiale Des Activites Subaquatiques (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu)

 2. PADI - Professional Association of Diving Instructors (Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği)

 3. SSI -Scuba Schools International (Uluslararası Dalış Okulları)

 4. NAUI-National Association of Undenvater Instructors

 5. BSAC- British Sub Aqua Club (İngiliz Su Altı Kulübü) dalış sistemleridir.

Tüplü dalış sistemlerinin tümünün ortak amacı su altını tanımak ve tanıtmak, su altı fauna ve florasını öğreterek doğal ortamlarını korumak, bilimsel çalışmalara olanak sağlamak ve bunu yaparken de öğrencilerin güvenli bir profilde dalışlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

SCUBA'nın mantığı çerçevesinde tüm dalış sistemlerinin eğitim dizgesi temelde benzer konuları içerir.

Aynı dalış sistemini kullanan ülkeler bile temelde aynı olmasına rağmen farklı kurallar ve yönergeler izleyebilirler.

Örneğin; CMAS (Confederation Mondiale Des Activites Subaquatiques), 5 kıtada 130 dan fazla ülkede kullanılan bir dalış sistemidir fakat bu konfederasyon, tüplü dalışın uluslararası temel standartlarını oluşturmuş, SCUBA'nın uygulama ve eğitim içeriğinin belirlenmesi konusunu ilgili ülkenin yerel federasyonuna bırakmıştır.

CMAS günümüzde bulunan dalış sistemlerinin en eski ve en köklüsüdür. Geçerliliği Dünya'nın her noktasında olan bir dalış sistemidir. Tüm Dünya'daki Cmas Federasyonlarını görüntülemek için tıklayabilirsiniz...

Konfederasyona bağlı tüm temsilcilikler eğitim süreçleri tamamlanan öğrencilere CMAS logosunun olduğu yerel Dalıcı Kimliği ve Diploma verir. Farklı ülkelerde tüplü dalış yapmak isteyen kişiler, dalıcı kimliğinde bulunan bu CMAS logosu sayesinde bunu gerçekleştirebilirler.

Farklı ülkelerce verilen Dalıcı Kimliklerini ve Diploma örneklerini aşağıdaki resimlerde görebilirsiniz.


Ülkemizde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), CMAS dalış sisteminin temel prensiplerini uygulayarak eğitim ve faaliyetlerini sürdürmektedir. TSSF'nin prensiplerine geçmeden CMAS hakkında kısaca bilgi vermek daha doğru olacaktır.

CMAS; 28 Eylül 1958'de Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Monako, Portekiz, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri ve Yugoslavya'nın, Brüksel'de bir araya gelerek tüm dünyada geçerli bir, donanımlı dalış su altı standartlarını belirleyen bir konfederasyon olarak kurulmuştur.

CMAS'ın merkezi İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Viale Tiziano'dadır. Resmi dilleri İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.


*** CMAS'ın hedeflediği konular;

 1. Dünya çapında her türlü "Scuba Diving" faaliyetlerini destekleyerek yönlendirmek, geliştirmek, düzenlemek ve standartlarını belirlemek,

 2. Su altı dünyasının korunması ile ilgili anlayışı geliştirerek bu konuda teşvik etmek,

 3. Dünya'da su altı sporları ile ilgili spor etkinlikleri düzenleyerek, bu organizasyonun çerçevesini ve kurallarını belirlemek,

 4. Su altı sergileri ve fuarları düzenlemek,

 5. Su altı bilimsel çalışmalara ve girişimlere destek vermek ve gerekirse yürütmek,

 6. Tüm üye ülkeleri arasındaki dostluğu savunarak dünya sportmenliği bilincini herkese aktarabilmek gibi amaçlarla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir konfederasyondur.

CMAS'ın yukarıdaki temel değerlerini, kendi internet sayfalarında da yer alan CMAS Tüzüğünde de bulabilirsiniz.CMAS ile aynı kapsamda ve görüşte olan, Dünya'daki su sporları adına pek çok faaliyete önderlik eden, düzenleyen ve bir standart oluşturan sistemin Türkiye temsilcisi TSSF'dir.


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 1980 yılında Sualtı Sporları, Can kurtarma, Su kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu adı ile kurulmuştur. 2004 yılında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu olarak adını değiştirmiştir.


TSSF'nin düzenleme ve denetleme yetkisindeki spor branşları;

Donanımlı Dalış

Sualtı Görüntüleme

Sualtında Hedef Vurma

Navigasyon

Cankurtarma

Paletli Yüzme

Sualtı Hokeyi

Sualtı Ragbisi

Serbest Dalış

Zıpkınla Balıkavı


TSSF'nin kendi yönetmelikleri ve tüzüğü vardır.

TSSF Donanımlı Dalış Talimatında tüm sorumluluk ve işleyişi açık bir şekilde belirtilmiştir. Tüm dalış merkezleri bu talimata göre tüplü dalış faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür.


Herhangi bir dalış sisteminden belgesi olan bir dalgıç, ülkemiz sularında sportif amaçla tüplü dalış yapabilmesi için federasyona başvurarak yine sahip olduğu seviyenin denkliğine bakılarak Dalış İzin Kimliği alması zorunludur. Farklı bir dalış sistemine ait kimliği olan ve dalış izin kimliği almayan bir kişinin Türkiye karasularında dalması yasaktır ve tespit edildiğinde federasyonca cezai işleme tabi tutulur.


***Dalış İzin Kimliği : ''TSSF/CMAS dalıcı/eğitmen eğitim sistemi dışında bir başka bir eğitim sistemine ilişkin belgesi olan T.C. vatandaşı dalıcı ve dalış eğitmenlerinin, Türkiye karasuları ile iç sularında dalış yapabilmeleri için sorulduğunda yetkililere göstermek zorunda oldukları Federasyondan almış oldukları kimliğe verilen isim" olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca yine TSSF Talimatında Madde 27 - Satır 13'te açıkça belirtildiği üzere; "TSSF/CMAS dalıcı/eğitmen kimliği ya da dalış izin kimliği olmayan T.C. vatandaşlarına ya da dalıcı belgesi olmayan yabancı uyruklulara dalış yaptıran dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir" ibaresi yer almaktadır.


Tüm dalış sistemleri birbirleri arasında geçiş yapabilmeyi mümkün kılar. Farklı bir dalış sisteminden TSSF/CMAS sistemine geçerek bir üst seviye kursuna kayıt olmak isteyen bir dalıcı öncelikle bulunduğu dalış sistemindeki seviyesinin TSSF/CMAS'ta ki denkliğine bakarak kayıt yaptırabilir.


TSSF resmi sitesinde, 07/02/2014 Yayım Tarihli TSSF Donanımlı Dalış Talimatı, 06/05/2019 tarihli değişikliğine göre PADI ve SSI dalış sistemleri ile denklik tablosunu yayınlamıştır.


Bu denklik tablosu aşağıdaki gibidir.

Su altı sporu olarak başlanılan bu hobi aslında bazı iş fırsatları içinde kişiye zemin hazırlar.

Örneğin; En az TSSF/CMAS 2 yıldız dalıcı kimliğine sahip bir dalgıç, Profesyonel Sualtı Adamları halk arasında "Sanayi Dalgıcı" da denilen alanda kendine kariyer hedefleyebilir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yer alan 5689 Mevzuat numarasına sahip PROFESYONEL SUALTIADAMLARI YÖNETMELİĞİ'nde Madde 6 'da açıkça bu durum belirtilmektedir.


''Madde 6- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından verilen iki yıldız dalıcı belgesine sahip olup yirmi beş saat dalış (on beş saati yirmi metrede, yedi saati otuz metrede ve üç saati kırk metrede olmak kaydıyla) yaptıklarını tasdikli dalış defteri ile ispat edenler altı ay, üç yıldız dalıcı belgesine sahip olup on beş saat dalış (yedi saati yirmi metrede, beş saati otuz metrede ve üç saati kırk metrede olmak kaydıyla) yaptıklarını tasdikli dalış defteri ile ispat edenler dört ay staj yapmaları hâlinde balıkadam sınavına girmeye hak kazanırlar.''


Yönetmeliğe aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

PROFESYONEL SUALTIADAMLARI YÖNETMELİĞİ
.pdf
PDF dosyasını indir • 75KB

Kısaca, Türkiye karasuları ile iç sularında spor amaçlı ve ya ticari amaçlı tüplü dalış yapan bir dalgıcın görev ve sorumlulukları TSSF tarafından denetlenir. Aynı zamanda CMAS dışında farklı bir dalış sisteminden dalış kimliği alan bir dalgıcın da görev ve sorumluluklarını denetleyen merci TSSF'dir.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu CMAS dalış sistemine bağlı bir kuruluş olarak çalışmaktadır ki bu da aslında denetlediği tüm yapıları TSSF/CMAS yönetmeliğine ve tüzüğüne göre yapmaktadır.

Bu durumda, özellikle Türkiye'de dalış yapan bir dalgıcın tercih edebileceği ve Dünya'da da geçerliliği olan dalış sistemi CMAS olmaktadır.

Yazımı, Dünya'daki Sualtı Sporlarının otoritesi konumunda olan CMAS'ın 10 Altın Kuralı ile tamamlamak istiyorum, bu 10 kuralı okurken hepimizin ortak fikri ve hedefi olan su altına bakış açımızın aslında CMAS'ın da bakış açısıyla ne kadar paralel olduğunu göreceksiniz.


Gölgen gibi dal! Hiç bir iz bırakma.

Sualtı Dünya'sının mantıklı bir parçası ol, yabancısı değil!

 1. Sazlıkların, canlı mercanların veya su bitkilerinin içerisine ASLA GİRME.

 2. Yüzerliliğini KONTROL ET.

 3. Mercanlardan ve diğer su hayvanlarından UZAK DUR, zemindeki tortuyu KARIŞTIRMA.

 4. Tekne dalışlarında demir atarken, attığın yere DİKKAT ET.

 5. Sualtında ki vahşi hayvanları KOVALAMA, DOKUNMA ya da BESLEME.

 6. Zevk için zıpkınla balık AVLAMA, mercan ve deniz kabuklarından yapılan hediyelik eşyalardan SATIN ALMA veya bunun için denizden TOPLAMA.

 7. Mağaralara dalarken DİKKATLİ OL. Çıkardığımız kabarcıklar veya basit bir temas sualtında ki hassas yaşama büyük zarar verebilir.

 8. Dalış yerlerini TEMİZ TUT.

 9. Sualtı yaşamını ÖĞREN ve herhangi bir yıkımdan KAÇIN.

 10. Etrafınızdaki herkesi bu kurallara uymaya TEŞVİK ET...


1.750 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page